First Year

Mejd Alsharif
Syr Ivan Bennett
Kai Wei Chen
Ying Ling Chen
Adelfino Corino
Michael Dubose
Jiawei Fan
Xinrui Fu
Seulki Heo
Chuan Ching Ho
Tynan Humphrey
Ran Huo
Haewon Jang
Yibo Jiang
Yihui Jiao
Dongjun Kim
Hye Lim Kim
Jaehwan Kim
Jaehyeong Kim
Yen Juen Lee
Hengni Li
Jingqiu Li
Dengwei Liu
Yi Liu
Pasakorn Nontananandh
Denian Ouyang
Sarinrat Penpatcharapanich
Melyssa Proctor
Christopher Ramirez
Sebastian Rosero
Xinyue Song
Yichun Sun
Keith Tan
Yirui Tian
Chen Chieh Weng
Guangyu Wu
Xingyu Xiang
Tzu Yi Yang
Yunping Yang
Guanzhen Yu
Hang Yu
Yiyuan Yuan

 

Second Year

Hyun Jin Bae
Jihyeon Bae
Shunya Chang
Yu Hao Chang
Yu Teng Chang
Yu Chun Chao
Cian Rou Chen
Zhe Chen
Young Gel Cho
Ching Tien Chu
Ruiling Deng
Allans Farfan Cardenas
Emmett Goodman
Frank Gresham
Margaret Hayford
Farhana Hossain
Hsin Kang Huang
Gonzalo Janer
Yi Rong Jhong
Lloyd Kim
Baining Ku
Ninaad Kulkarni
Paul Medioli
Biwei Niu
Na Young Park
Weiheng Qian
Yangkai Ren
Grace Sheu
Chi Su
Kaitlin Till
Jingwei Wan
Po Yen Wang
Siqi Xu
Yimo Xu
Dong Yan
Chia Ling Yang
Xueqing Yang
Pei Yao
Ge Yu
He Yun
Jinghan Zhang
Weidi Zhang
Yi Zhang
Mengxi Zhou
Juan Zielaskowski